Ajánlat kiválasztás

Témakör

Csoport coaching

Az egyik leghatékonyabb megoldásközpontú csoportos fejlesztés. Ellentétben a tematikus kompetencia-fejlesztő tréningekkel, ahol a téma áll a középpontban, a csoport coaching esetében a fókuszban az egyén önismereti fejlődése és a felelősségvállalás áll.

Szervezeti shadowing

Egy szervezeti probléma esetében azoknak a „kulcsemberek” a részvételével zajlik, akiknek a kompetenciái, vagy szemlélete, hozzáállása jelentős befolyást gyakorol az adott témára és azok mindennapi munkavégzéséről gyűjtött tapasztalatok kellő iránymutatást adhatnak a megoldáshoz is. A shadow-coach – mint külső, objektív szemlélő – valós helyzetekben, pontosan dokumentált megfigyeléseinek feldolgozásán keresztül fejlődhetnek az alnyok és ezáltal a szervezet is.

Munkaköri kompetencia felmérés és elemzés

Az eszköz a munkaköri eredményesség növelésével, átszervezéssel, előléptetéssel, elbocsájtással, kompetencia- és szervezetfejlesztéssel, stratégiai tervezéssel, vezetőváltással, munkaerő felvétellel kapcsolatos döntések eseteiben alkalmazható eredményesen. A humánerő fejlesztési stratégia kidolgozását megelőző mérések során kiderülhet, hogy a dolgozóknak milyenek a munkaköri elvárásokhoz viszonyított készségei, erősségei. A munkaköri rátermettség mérés megmutatja, hogy melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve eredményesebbé válhatnak a munkatársak.

Vezető - beosztott illeszkedés felmérés és elemzés

A dolgozói eredményesség növelésével, átszervezéssel, előléptetéssel, elbocsájtással, készség- és szervezetfejlesztéssel, vezetőváltással, munkaerő felvétellel kapcsolatos döntésekben érdemes alkalmazni. Segít a vezetőnek abban, hogy felmérje, megelőzze, vagy kezelje a beosztottai elégedetlenségét. Információt nyújt ahhoz, hogy személyre szabottan vezesse beosztottait, ezzel elkötelezze, motiválja a jól teljesítő, a szervezet számára értékes munkatársakat.

Személyiség teszt – Munkahelyi teljesítőképesség felmérés és elemzés

Jelentősen hozzájárul az önismereti fejlődéshez. A kibővített DISC alapú teszt elősegíti a mindennapi kapcsolatokban megfelelő, személyre szabott bánásmód kialakítását és gyakorlását. A tesztet kitöltők támogatást kapnak kapcsolataik eredményesebb működtetéséhez, és ez által a munkahelyi teljesítményük fejlődéséhez. A vezető számára nyerhető információ lehetővé teszi, hogy szükség esetén egyénre szabott bánásmódot gyakoroljon munkatársaival szemben. Ezzel hatékonyabbá teheti a kommunikációját a mindennapi munkakapcsolataiban, a kritikus helyzetekben, a képzési programokon, tréningeken is.

Team együttműködés felmérés és elemzés

A csapat tagjainak azon tulajdonságaival foglalkozik, amelyek nélkülözhetetlenek a kiegyensúlyozott együttműködéshez. Megmutatja, hogy milyen mértékben reprezentáltak az eredményes csapatmunkához szükséges kulcstulajdonságok, és ez által segít meghatározni a szervezetfejlesztés irányát. Költséghatékony megoldás vezetőváltás előkészítéséhez, új csapat kialakításakor, megváltozott csoportcélok vagy diszharmonikus csoportműködés, kommunikációs problémák, személyi változások és átszervezések esetén.

Vezetői és team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

Lehetővé teszi a team vezető és az általa vezetett team működésének teljes körű, objektív felmérését. Tartalmazza a vezető 360 fokos értékelését, a team tagok munkaköri kompetenciáinak elemzését, a team együttműködésének és a team vezető és a munkatársak illeszkedésének felmérését. Az elemzések eredményei hozzájárulnak a céltudatos vezetői fejlődéshez, a munkatársakkal való hatékonyabb kommunikációhoz a csapatszellem és az együttműködés erősítéséhez.

Team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

A team működésének objektív felmérésére alkalmas. Tartalmazza a team tagok munkaköri kompetenciáinak elemzését, valamint a team együttműködésének személyiség típus alapú (DISC) felmérését. Az elemzések eredményei hozzájárulnak a céltudatos team fejlődéshez, a csapatszellem és az együttműködés erősítéséhez.

Figyelem és meghallgatás – kompetenciafejlesztő tréning

Tisztább, áttekinthetőbb kommunikáció, egyre értékesebb, hatékonyabb, eredményesebb, kellemesebb kapcsolatok. Mindezek érdekében a tréning célja az, hogy segítsen a résztvevőknek felismerni és megérteni azt, hogy figyelni több mint hallgatni, meghallgatni több mint figyelni. A résztvevők megtanulhatják azt is, hogy a kommunikáció akkor eredményes, ha a másik is annak tartja. Ezért elengedhetetlen, hogy képesek legyünk figyelni a másikra és valóban meg is hallgassuk.

Előadás – kompetenciafejlesztő tréning

A résztvevők tiszta képet alkothatnak az előadói képességeikkel összefüggő egyéni adottságaikról, személyes erősségeikről, illetve a hatásos előadást akadályozó esetleges hiányosságaikról. A sikeres előadások ismérveinek elemzésén keresztül személyre szóló stratégiákat dolgozhatnak ki, amelyekhez egyéni akcióterveket is összeállíthatnak. A program utat mutat a tudatos előadásra való felkészülésben és a hatásos végrehajtásban is.

Időgazdálkodás – kompetenciafejlesztő tréning

A tréning célja gyakorlati készséggé fejleszteni az élettevékenységeinkre fordított idő és figyelem hatékony kezelését. Megismerni a munkafeladat elemzés és az eredményorientált tervezés módszereit, és szokássá tenni ezek alkalmazását. További cél a „sürgősség és fontosság” problematika felismerése és kezelése, valamint a szerepek szerinti és az értékrend alapú életvitel összevetése.

Kiégés kezelés, megelőzés – kompetenciafejlesztő tréning

A kiégés tünetei: a reménytelenség érzés, az inkompetencia érzés, a célok és az ideálok elvesztése, negatív attitűdök kialakulása a munkára és másokra vonatkozóan, negatív önértékelés, depresszió, alvászavar, csökkent produktivitás, a privát- és a magánszféra közötti határ elmosódása, a hivatás hatékonyságának és értékének megkérdőjelezése. A résztvevők által hozott konkrét példákkal dolgozva megtárgyaljuk azokat a helyzeteket és tényezőket, amelyek kiégéshez vezethetnek. A példák kapcsán olyan szempontokat, ismereteket és technikákat adunk át, amelyek azonnal alkalmazhatóak a kiégés megelőzésére és oldására.

Konfliktuskezelés – kompetenciafejlesztő tréning

Konfliktus nélkül nem lehet szó problémamegoldásról, jelentősebb személyi változásról, szervezeti vagy társadalmi haladásról. Ezért kritikus tényező a konfliktusok megfelelő kezelése, bármely egyéni vagy szervezeti fejlődést célzó törekvésben. A résztvevők képessé válhatnak arra, hogy a változáshoz elengedhetetlenül szükséges, minimális szinten tudják tartani konfliktusaikat, és képesek legyenek megtalálni a konstruktív megoldásokat, és a lehető leggyorsabban, a legkevesebb rombolással alkalmazni azokat.

Munka-magánélet egyensúly – kompetenciafejlesztő tréning

Az életterületek összehangolása, a célkitűzések megvalósítása, fordulóponti döntések, személyes válságok, túlterhelő nyomás. Abban a vállalatban, ahol a munkatársak ma nem találkoznak ezekkel a problémákkal, ott valószínűleg holnap egy létszámleépítés, átszervezés, munkakörváltás következményeként fognak. Lehetőséget teremtünk egy olyan egyéni fejlődési pályára álláshoz, amelyben a személyes alapértékek összhangba kerülnek az egyéni és a vállalati célkitűzésekkel, feladatokkal. Az autentikus életvitel érdekében feltárjuk azokat a belső inspirációkat, amelyek mozgósítják a résztvevők személyes erőforrásait, és megadják a kellő orientációt a szükséges változáshoz, változtatáshoz.

Önismeret – kompetenciafejlesztő tréning

Folyamatos interakciók sorozatában élünk, melyekben – önkénytelenül is – másokhoz, a körülményeinkhez vagy önmagunkhoz viszonyulunk. Ezekben az egyik szereplő – mi magunk – mindig azonos. A teljesebb önismeret kiszámíthatóbbá, érthetőbbé teszi viszonyainkat, ezzel pedig javít életminőségünkön is.

Stressz kezelés – kompetenciafejlesztő tréning

A stressz a külvilágból érkező, testi-lelki épségünk és egyensúlyunk fenyegetettségére adott természetes biológiai reakció. Ám ha e reakciónak túl gyakran kell leperegnie, illetve tartóssá válik, az károsítja az ember testi és lelki egészségét, teljesítőképességét, kihat a kapcsolataira – egyszóval rontja az életét.

Tárgyalástechnika – kompetenciafejlesztő tréning

A vezetők, illetve azok a munkatársak, akik a vállalat szemléletét, érdekeit, termékeit, szolgáltatásait képviselik, munkájuk 80%-át kommunikációval töltik. A tárgyalás a kommunikáció speciális esete. Amikor egy vezető a saját szervezetén belül tárgyal valakivel, mintát nyújt és példát mutat. Amikor egy munkatárs a szervezeten kívül, annak érdekében tárgyal, akkor az egész vállalatot képviseli.

Értékesítés – kompetenciafejlesztő tréning

Egy szervezetben, ahol termékek, vagy szolgáltatások értékesítése révén érik el az eredményeket nyilvánvaló, hogy a fennmaradás, vagy a fejlődés elképzelhetetlen a folyamatos értékesítés-fejlesztés nélkül. De az értékesítés a szervezeti belső kommunikációban is, vagy a vezetésben, továbbá a vállalatok közötti kapcsolatokban is kulcskérdés.

Coaching szemléletű módszerspecifikus tréning

Az egyéni szemlélet, hozzáállás, munkaköri készségek fejlődése nélkülözhetetlen az olyan a szervezeti eredményességet meghatározó témákban, mint például a vezetői teamek együttműködése, vállalati stressz kezelés, értékesítői csapatok hatékony működése, szervezeti paradigmaváltás, válsághelyzetek kezelése stb. Ezért megteremtjük a megfelelő feltételeket a résztvevők számára, hogy szervezeti szempontból aktuálisan fontos egyéni problémáikat felismerhessék és tudatosíthassák annak érdekében, hogy azokat önállóan is eredményesen tudják kezelni vagy megoldani.

Dráma módszerspecifikus tréning

A módszer alapja a célorientált tapasztalatszerzés, szerepek átélésével. Egy dramatikus elemekből felépített történet kimozdítja a résztvevőket térben és időben a mindennapi életük kereteiből. Ehhez szakszerű előkészítéssel gondosan megkonstruált világot hozunk létre, melyben a konkrét szereplőknek konkrét problémákat kell megoldaniuk. A dráma módszer a szellemi, emocionális és fizikai tapasztalatszerzés együttes lehetősége miatt, személyre szabottan érvényes felismerésekkel és tanulságokkal gazdagítja a résztvevőket.

Nagycsoportos módszerspecifikus tréning

A nagycsoportos módszerek akkor jelentenek megoldást, amikor a lineáris gondolkodás, a vezetők ráhatása és kompetenciái, valamint az egyének tudása, felkészültsége vagy eltökéltsége nem elegendő a továbblépéshez. Minél nagyobb létszámú vállalatról, illetve minél összetettebb és fenyegetőbb problémáról van szó, a hagyományos, hierarchikus szervezeti működésben a tisztánlátás hiánya annál inkább válhat a megoldás akadályává. Az ilyen esetekben mindig felértékelődnek azok a megoldások, amelyektől átütő hatás várható.

On the job módszerspecifikus tréning

Az on the job módszerek nem csak a tréningekkel kapcsolatban, hanem többek között az új munkatársak felvétele után, az orientáció és a betanítás időszakában, vagy a munkaköri átalakítások esetében is alkalmazhatók. Legfőbb hasznuk, hogy segítségükkel pontosan felmérhető a korábbi és az aktuális fejlesztői folyamatok eredményessége és személyre szabottan alakítható a fejlesztési folyamat.

Biofeedback módszerspecifikus tréning

Az alkalmazott speciális fejlesztő eszközök bővítik a mindennapokban hasznos tudományos tájékozottságot és izgalmas, új élményeket adó keretek között az agyműködésünkkel kapcsolatos önismereti fejlődésre adnak lehetőséget.

Energiakontroll módszerspecifikus tréning

Az emberi életnek is az energia adja az alapját. Ahhoz, hogy testünk, lelkünk, szellemünk megfelelően és hatékonyan működjön, nekünk is energiára van szükségünk. Az optimális teljesítmény és az egészség szempontjából pedig igen fontos, hogy odafigyeljünk energiaháztartásunk egyensúlyára, és tisztában legyünk azokkal a jelenségekkel, amelyek az éberségünket, teljesítményünket, koncentrációs képességünket és megfelelő pihenésünket befolyásolják, elősegíthetik.

Team eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

Az állandó és projekt teamek számára kidolgozott tesztekkel előkészített team coaching négy, egymás hatékonyságát kiegészítő tanácsadói megoldás kombinációja. Az objektív kompetencia és teljesítmény felmérés, a tényszerű ismeretátadás, és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával történő csoportos önfejlesztő tanulás erősíti a team problémamegoldó, problémakezelő és együttműködési képességét.

Szervezeti eredményesség felmérés és fejlesztés vezetőkkel – coaching és teszt megoldások kombinációja

A kifejezetten vezetőkre szabott, szervezeti változásokat előkészítő, vagy támogató tanácsadói megoldásban közvetlenül azokkal dolgozunk, akiknek leginkább érdekében áll a problémák kezelése, akik a felelősséget vállalják, és akik a megoldások elsődleges forrásai lehetnek. A kombinációban alkalmazott, egymásra épülő hat módszer lehetővé teszi a leginkább költség és idő hatékony, célorientált beavatkozást.

Csoportos munkaköri eredményesség felmérés és fejlesztés – teszt és tréning megoldások kombinációja

A felméréssel kombinált tréning célja a személyes értékrenddel és az ezekből következő mindennapi szokásokkal, viselkedésbeli és gondolkodásbeli sémákkal összefüggő változások beindítása. A felmérésekből kiderül, hogy dolgozóknak milyenek a munkaköri elvárásokhoz viszonyított készségei, és melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve eredményesebbé válhatnak. Az egyedileg megtervezett készségfejlesztő tréningek elsősorban a kommunikációs, valamint a szociális készségekre és az önismereti fejlődésre hatnak.

Csoportos vezetői kompetencia felmérés és fejlesztés – coaching, tesztek, tréning megoldások kombinációja

A megfelelő szakmai képzettség mellett a vezetői pozíció eredményes betöltéséhez a szervezeti eredményességet akadályozó problémák felismerésére, és azok megoldásában vállalt felelősség megfelelő megosztására, önismeretre, szemléletbeli és gyakorlati felkészültségére is szükség van. A fejlesztésben ezekre a területekre koncentrálunk és lehetőséget teremtünk a fejlődni vágyó vezetőknek a szükséges lépések felismeréséhez.

Szervezeti eredményesség felmérés és fejlesztés teljes szervezettel – coaching, tesztek, tréning megoldások kombinációja

Akár felívelő pályán, akár stagnálásban, vagy lejtőn érzi magát egy szervezet, az elvárt teljesítmény érdekében tett erőfeszítések egyesekben kimerülést, együttműködési zavarokat, ellenállást, vagy más összetett kölcsönhatásokat eredményezhetnek, amelyek váratlan teljesítménycsökkenést, elbizonytalanodását, változásokkal szembeni aggodalmat, csökkent elkötelezettséget okozhatnak. Ezeknek a szervezeti jelenségeknek a kezelését célozzuk meg a szervezetfejlesztési megoldások kombinált alkalmazásával
Scroll to Top